Bunları Biliyor muydunuz?

Bunları Biliyor muydunuz?

Bu blog yazısı; Elif Erkan tarafından yazılmış ve geo.org.tr üzerinde yayınlanmıştır…
Kaynak

_______________________________

 • Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25.000 kişinin ölmekte olduğunu,
 • Deterjan moleküllerinin insan vücudunda 400 yıl süreyle yok olmadığını,
 • Ülkemizde doğal olarak 120 memeli hayvan, 440 kuş, 13 sürüngen, 350 balık türünün yaşadığını memeli, 46 kuş, 8 sürüngen türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu,
 • Bir topak tereyağ üretmek için 400 litre suya ihtiyaç olduğunu,
 • Büyük bir kayın ağacının, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını
 • Sulak alanların, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en verimli bölgeleri olduğunu ve ülkemizde uluslararası 56 adet sulak alan bulunduğunu.
 • Dünyadaki mevcut suların ancak %1’nin kullanılabilir su olduğunu,
 • Doğaya atılan atıkların % 60’nın boya ve boya ürünleri olduğunu,
 • 3,7 Litre benzinin yaklaşık 3 milyon litre içme suyunu kirletebileceğini,
 • Bir cam şişenin doğada 4.000 yıl, plastiğin 1.000 yıl, çikletin 5 yıl, bira kutusunun 10-100 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını,
 • Yurdumuzda doğal olarak bulunan 9.000 bitki türünden, yalnız ülkemizde yetişen 3.000 türün ülkemize has olduğunu,
 • Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısının tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan türlerinin 15 katı olduğunu,
 • Ülkemizdeki toprakların üçte ikisinin su veya rüzgâr erozyonunun etkisi altında olduğunu ve her yıl 11 cm. kalınlığında ve Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızın erozyonla yok olduğunu,
 • Bir ton kullanılmış beyaz kâğıt geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesinin önlenmiş olacağını,
 • Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 Litre petrol tasarruf edilmiş olacağını,
 • Ülkemizde yaklaşık yılda 1 milyon ton kâğıtla gereksiz yazışma yapıldığını,
 • İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların % 44’nün okunmadığını,
 • Yalnızca 100.000 aile gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150.000 ağacın kesilmekten kurtulacağını,
 • Bir insan ömrünün 8 ayını gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirdiğini,
 • Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcandığını,
 • Bir büro elemanının yılda 81 kilo yüksek vasıflı kâğıdı çöpe attığını,
 • Son 3-4 yıl içerisinde 24 milyon hektar alanın çölleştiğini,
 • Dünya yüzeyinin % 6’sının çölleşmiş, %29’unun da çölleşme yolunda olduğunu,
 • Dünya nüfusuna her gün 250 bin, her yıl 93 milyon kişinin katıldığını,
 • Dünyanın büyük kuş göç yollarından ikisinin Anadolu’dan geçtiğini,
 • Bu çevre sorunlarının oluşmasında ve çözümünde insanın doğrudan etkili olduğunu biliyor muydunuz?

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı & T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı