Hakkımızda

Ağın Çıkış Öyküsü

Çevre…

Her gün birçok kez kullandığımız ve belki de kullanırken farkında bile olmadığımız bir kelimeden ibaret gibi sanki. Kelime anlamına baktığımızda; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olduğunu görmekteyiz.

Bu kelimeye biraz daha dikkat verip sadece bir kelime olmaktan çıktığında ise bazı sorularla karşılaşmaktayız. İçinde bulunduğumuz çevre dediğimiz şey nasıl bir yer? Bu çevrenin sözlük anlamında yer alan fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı nasıl? Bu ortamlara ne kadar sağlıklı ve düzenli olarak ulaşabiliyoruz? Ulaşıyorsak ne kadar farkındayız, ulaşamıyorsak bir sıkıntı hissediyor muyuz? Sıkıntı hissediyorsak bunu çözmek için ne yapıyoruz? Ya da bu sıkıntılarla yaşamaya kendimizi mecbur mu hissediyoruz? …

Bu soruları daha da artırabiliriz. Soruların artmasının ardında birçok neden olmasına karşın başlıcaları; yaşadığımız çevre hakkında bilgi eksikliğimiz ve daha da önemlisi içinde bulunduğumuz çevrede sağlıklı ve eşit bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğumuzun farkına varmayışımızdır.

Oysaki “Her vatandaş yaşamaya uygun bir çevrede bulunma hakkına sahiptir” ibaresi Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Ayrıca bu hak kapsamında “Sağlıklı çevre koşullarını sağlama ve koruma, devletin ve kişilerin sorumluluğundadır” ibaresi de 56. maddede belirtilmiştir.

Burada bahsedilen sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, insan hayatına yaraşır barınma, yiyecek ve yeterli suya erişimin sağlanmasını, kendi kendini sürdürülebilir şekilde kalkındırmasını, çevre ve doğanın düzenini ve aynı zamanda yurttaşların sağlığını olumsuz etkilemeyen bir ortamda yaşamayı ifade eder. Görüldüğü üzere çevre hakkı aslında barınma hakkı, sürdürülebilir kırsal ve insani kalkınma, yaşama hakkı, ekolojik haklar, insan hakları başta olmak üzere birçok hak ile de sıkı sıkıya da bağlı ve ilişkilidir.

GEO olarak çalışma amaçlarımız ve çalışma alanlarımız doğrultusunda; uzun süredir içinde bulunduğumuz sivil toplum faaliyetlerinden edindiğimiz tecrübeyle, bireylerin temel haklarından olan ve derneğimizin de savunuculuğunu yaptığı çevre ve ekolojik haklar üzerine Sivil Düşün desteğinden yararlanarak 2014 yılında İnsan Hakkı Olarak Çevre: Yaşam/Çevre Hakkı Savunuculuğu Eğitimi’ni gerçekleştirdik.

Bu eğitim hakkında bilgiye, el kitabına, sonuç bildirgesine, afişine ve pankartına; www.geo.org.tr/portfolio/yasanabilir-cevre-hakkini-savunuyoruz adresinden ulaşabilirsiniz.

Burada ilgili STK temsilcilerine; çevrenin bir hak olduğu, birçok hak ile ortak bağlantısının bulunduğu, çevre hakkı savunuculuğu, kampanya yönetimi, çevre odaklı hak temelli faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında bilgiler verdik. Eğitim sırasında temsilcilerden gelen en büyük geri dönütlerden bir tanesi de çevre hakkı savunuculuğu konusunda sürdürülebilir şekilde çalışan, etkinlikler yapan bu konuda sorumluluk alıp, farkındalık oluşturacak bir mekanizmanın, bir ağın eksikliğiydi.

Hem ilk çalışmamızın sonucundan hem de yaşanan problemlerden yola çıkarak Sivil Düşün desteği ile kuracağımız Ulusal Çevre Hakkı Savunuculuğu Ağı’nın amacı; Türkiye’nin farklı bölgelerinden bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek çevre hakkı temelli çalışmalar yürütmek, çevre/ekoloji alanında savunuculuk faaliyetleri yapmak, başta sürdürülebilir kırsal kalkınma olmak üzere çevre odaklı iyi uygulama örneklerini geliştirip, paylaşarak bu alanda çalışan aktif kurumlar arasında işbirliğini sağlamak olacaktır.

Bu amaç doğrultusunda;

-Çevre hakkının bir insani hak olduğunun bilinmesini sağlamak

-Çevre özelinde farklı alanlarda çalışan kurumları bir araya getirip ortak güç oluşturmak,

-Çevre alanında gerçekleşen hak ihlallerinin önüne geçmek, bu konuda duruş sergilemek, farkındalık oluşturmak

-Çevre ve ekolojik haklar konusunda yasal ve hukuki süreçlerin, yaptırımların öğrenilmesini sağlamak

-Konu ile ilgili sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplayarak yapılacak çalışmaların gücünü ve koordinesini artırmak. Bu sayede etkisini somutlaştırmak.

-Hak temelli savunuculuk faaliyetleri konusunda bilgi ve beceri geliştirmek

-Ağa dahil olacak kurumlar arasında işbirliğini geliştirmek, kurumsal kapasitelerini artırmak

-Kampanyacılık, lobicilik konularında iyi uygulama örnekleri geliştirmek, paylaşmak

-Çevre hakkı savunuculuğu konusunda uluslararası bir ağa evrilmesi adına sağlam bir zemin hazırlamak

Ulusal Çevre Hakkı Savunuculuğu Ağı’nın alt hedefleri arasındadır.

Ağın kurulması esnasında gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında ağ üyeleri de; amaç, hedef, vizyon ve misyon konularında ekleme, değiştirme önerileri sunacaklar ve ortak karar doğrultusunda bu başlıklar güncellenecektir.

 

KURUMLARDAN BEKLENTİLER

Ulusal Çevre Hakkı Savunuculuğu Ağı içerisinde çevre özelinde katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için çalışan; dernek, vakıf, platform, grup, topluluk, kulüp, şirket gibi kurum/kuruluşlar yer alabilmektedir. 24-25-26 Mayıs 2019’ta gerçekleştirilecek etkinlikle beraber ağın ilk kurucu üyeleri belirlenecek ve ağın kurulumu gerçekleştirilecektir. Kurucu üyeler bu ağın; amaçları, faaliyetleri, logosu, deklarasyonu, üyelerin sorumlulukları dahil olmak üzere birçok konunun belirlenmesinde aktif ve ortak görev alacaklardır. Bu sebeple ağ içerisinde yer alacak kurumlar hem kendilerinin hem de diğer kurumların beklentilerini ve sorumluluklarını ağ içerisinde belirleyecektir.

Yalnızca GEO olarak başlangıç için ağa dahil olacak kurumlardan; 3 gün boyunca devam edecek çalışmaya kesintisiz katılmalarını ve ağın kurulması için planlanan tüm oturumlara aktif katkı sağlamalarını beklemekteyiz. Ağa dahil olmak isteyen tüm kurumların konuya bu hassasiyetle yaklaşmalarını rica etmekteyiz.

 

AĞIN, KURUMLARA SAĞLAYACAKLARI KATKILAR

Ulusal Çevre Hakkı Savunuculuğu Ağı’nın kurumlara sağlayacağı katkılar şunlardır:

-Öncelikle çevre alanında çalışan dernek, vakıf, platform, grup, topluluk, kulüp ve şirket gibi kurumlarla tanışma ve işbirliği yapma

-Gelecek vizyonu uluslararası boyutta çalışma olan bir ağın kurucu üyeleri arasında yer alma

-Ağ üyesi kurumların gerçekleştirdiği projeler ve fırsatlardan yararlanma, haberdar olma, kendi kurumsal kapasitelerini geliştirme

-Farklı ağlarla tanışma ve deneyim kazanma

-Çevre savunuculuğu alanında çalışacak ve Türkiye’nin bu alanda en aktif kuruluşlarını bir araya getirecek olan ağ içerisinde yer alıp, kurum görünürlülüğünü artırma

-Ağın web sitesini kullanarak, kurumun hedef kitlesini, etkisini genişletme

gibi fırsatlar ağ sayesinde kurumlara sunulacaktır.

Bunların dışında; ağın kurulma sürecinde tüm kurumlar ortak söz alacağı için yeni katkılar kurumlar tarafından önerilebilecektir.

Etkinlik Tarihi: 24-25-26 Mayıs 2019

Etkinlik Yeri: İzmir (Kabul edilen kurumlara ayrıntılı adres gönderilecektir)

Konaklama Yeri ve Tarihleri: 24-25 Mayıs tarihlerinde 2 kişilik odalarda konaklama sağlanacaktır. Konaklama ücreti Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından karşılanacaktır. 24 Mayıs 13.00’dan önce konaklama yerinde olmanız gerekmektedir. 13.00’da program Originn’de başlayacaktır.

Seyahat Masrafları: Etkinlik kapsamında seyahat masraflarının rayiç bedel üzerinden tamamı Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından karşılanacaktır. Bu masrafların ödenmesi ile ilgili bilet almadan önce lütfen GEO Ekibi ile iletişime geçiniz.

Web Sitesi: cevrehakki.network & www.geo.org.tr

E-posta: info@cevrehakki.network

Ulusal Çevre Hakkı Savunuculuğu Ağı’na Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ!

Çalışma Alanları

Bitkiler 0%
Kalkınma 0%
İklim 0%
Diğer 0%